loading...

Website Liberation Route

De Liberation Route volgt het pad dat de geallieerden aflegden tijdens de bevrijding van Nederland. Op 75 locaties liggen veldkeien, de zogenoemde luisterplekken. Op iedere luisterplek is een hoorspel te beluisteren over de belevenissen van één of meerdere personen in de jaren 1944-1945. De verhalen van die plekken zijn te beluisteren via de telefoon of te downloaden op liberationroute.com