loading...

Zorgwaaier

Deze waaier is te gebruiken om samen met wijkbewoners en betrokken organisaties een integraal pakket van wonen, welzijn, dienstverlening, ontmoeten en zorg tot stand te brengen. Het is een metafoor van de waaier, zoals u hem van de schilder kent. De diversiteit in wonen met voorzieningen wordt weergegeven door de verschillende kleuren en tinten. De ordening en samenhang geven inzicht in de combinaties die mogelijk zijn.