loading...

Illustraties - Woonomgevingen

Illustraties voor een zorgaanbieder die een beeld wil laten zien van wat in het huisvestingsplan beschreven staat. Op een heldere en frisse manier worden situaties geschetst zoals de klant dat voor ogen heeft.

Het eerste beeld betreft een binnentuin gevuld met activiteit en interactie. Er wordt op verschillende manieren mogelijkheid geboden tot ontmoeten. De grens tussen binnen en buiten wordt geminimaliseerd door grote ramen en een open karakter van het gebouw.

Het tweede beeld toont de verkeersruimtes binnen, waar de veiligheid van de blinde bewoners voorop staat: grote contrasten, veel voelbare elementen en plekken om te ontmoeten.

De derde tekening geeft een beeld van het gehele tehuis zoals dat tegen de berg ligt. Ook hier veel actie en interactie tussen bewoner en met de buurt. Een groene en ruime opzet bevordert de toegankelijkheid en openheid.