loading...

Huisstijl TBS kliniek

Uit gesprekken met de bij de kliniek betrokken mensen (personeel, cliënten, omwonenden, pers, behandelaars, onderzoekers, DJI) kwam naar voren dat iedereen zijn eigen perspectief heeft binnen en met de kliniek.

Een grid met verschillende verdwijnpunten is de basis van de huisstijl. Deze komt overal terug als onderlegger. Een palet van zes kleuren en foto’s van de directe omgeving, de Rotterdamse haven, zijn de elementen die het grid vullen. Het resultaat is een steeds wisselende lay-out, aanpasbaar door het personeel, die steeds herkenbaar blijft.